Afhængighedsskabende medicin

Fremadrettet kan recepter på vanedannende medicin KUN udskrives ved personligt fremmøde i klinikken.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af recepter på afhængighedsskabende medicin kun kan foregå ved en fremmøde konsultation.

Det betyder, at recepter på sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin ikke kan fornys via telefon eller hjemmesiden. Står nogle af disse præparater på din medicinliste, vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken hos din faste læge, så planen for behandling kan gennemgås, evt. udtrapningsplan drøftes og der lægges plan for fremtidige receptfornyelser.

Langtidsbivirkninger af vanedannende medicin er:

Svimmelhed og døsighed, der kan medføre faldtendens. Desuden hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, forvirring og demenslignende tilstande.  Der kan opstå abstinenser, specielt i form af uro, angst og søvnløshed ved brat ophør, hvorfor nedtrapning af behandling bør foregå i samråd med lægen.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen nedlægger forbud mod bilkørsel, så længe behandlingen pågår.

Vi anbefaler at du mindst en gang om året, gennemgår medicinen med din læge.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 14.30 8.00 – 10.00 og 13.30 – 14.00
Tirsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 10.00 og 13.30 – 14.00
Onsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 10.00 og 13.30 – 14.00
Torsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 10.00 og 13.30 – 14.00
Fredag 8.00 – 12.00 8.00 – 10.00

Vi har daglige akuttider i klinikken. Kontakt klinikken i vores telefontid for at bestille en akuttid.

HANDICAPFORHOLD

Klinikken ligger på 1. sal og der er ingen elevator

Læge Mikael Munk

Skanderborgvej 181A, 1. th
8260, Viby
Tlf: 43 33 16 60

Gratis parkering foran klinikken samt i gården bag klinikken.